Katolicka Maryja – pogańska bogini (John MacArthur)

I discovered only today that an entry from WICCANWOMAN – MY BLOG which I posted on 8/19/13 and entitled SACRED PATH(S) – and in which I included a link to an interview of Pope Francis via Catholic News!! – was mentioned in another blog – as follows – in Polish!!

Anima Animus said,
Luty 26, 2014 at 6:53 pm
Tu więcej na temat Maryji jako Bogini:
https://wiccanwoman.wordpress.com/2013/08/19/sacred-paths/
🙂

(translated: “Here Mary more about a goddess”)

I suggest that my readers visit the Polish blog via the link below, and use this site –
https://translate.google.com/
– to copy/paste/translate the whole entry and all comments thereto. It makes for some VERY interesting reading!  🙂

By the way… I am 100% Polish, 2nd/3rd generation in the USA. I am happily surprised to read in those comments that there are others of my faith in my genetic homeland. These next words are for them, and I hope they are not too mangled by the translation program.

Błogosławiony niech będzie, moje siostry i bracia z Bogini. Jak stwierdzono w słowach jej opłatą:. “… Niech będzie piękno i siłę, moc i współczucie, honor i pokora, wesela i szacunek w tobie A ty, którzy chcą mnie poznać, wiedzieć, że poszukiwanie i tęsknota będzie korzystać nie, chyba że znasz tajemnicę: na razie to, czego szukają, nie znajdują w sobie, nigdy nie znajdziesz go bez Albowiem byłem z wami od początku, a ja jestem ten, który uzyskuje się na. koniec z pragnienia. “

 • wiccanwoman said,

  Sierpień 14, 2014 at 6:35 pm

  Oh my, I checked, and the above translation was quite poor after all. Here are the words, in English, to the portion of The Charge of the Goddess which I shared for my Pagan/Wiccan kinfolk:

  „Let there be beauty and strength, power and compassion, honor and humility, mirth and reverence within you.

  And you who seek to know Me, know that the seeking and yearning will avail you not, unless you know the Mystery: for if that which you seek, you find not within yourself, you will never find it without.

  For behold, I have been with you from the beginning, and I am That which is attained at the end of desire.”

   

 

 

Blog Puritana

Katolicka Maryja to nie jest matka Jezusa. Kim więc jest? Przeanalizujmy kilka faktów.

Tajemnice chwalebne różańca:

5. Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi

Jeremiasz przepowiadał zniszczenie Jerozolimy oraz zniszczenie domu Pańskiego co wydarzyło się podczas niewoli babilońskiej. Żydzi mają być wkrótce sromotnie ukarani przez Boga. Babilończycy mają nadejść, zniszczyć Jerozolimę, zniszczyć Świątynię, pozabijać, zmasakrować ludzi a następnie wziąć część ludzi z powrotem do Babilonu gdzie będą przebywać przez okres okupacji babilońskiej. Czym są te grzechy, które przyniosły ten Boży sąd?
„Czy nie widzisz co oni czynią w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy?” Co oni robili?

„Dzieci zbierają drwa, a ojcowie rozniecają ogień; kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla królowej niebios, cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać”. (Jer. 7:18)
Dla kogo? Dla Królowej Niebios. Tak przy okazji: niebo nie ma królowej. Czy wiedziałeś o tym? Niebo ma Króla, nie ma ono królowej. Jest to…

View original post 478 more words

We, You, I, Do…

universe is asking
Act.
More. 
Cast.
Pray.
Do.
Work.
Everyday.

Reach.
Out.
Touch.
See.
Hold.
Cry.
Destiny.

Teach.
Give.
Heart.
Soul.
Make.
Try.
Evermore.

We.
You.
I.
Do.
Yes.
Now.
See it through.

We are the miracles we have been waiting for.
It is up to us all to change –
and to make changes
– for the better.

%d bloggers like this: